1

Side-Power SE-serien

Side-Power SE serien har under en period på nära tre decennier installerats i över 150 000 båtar världen över. Faktum att vi fortfarande levererar delar som sinkanoder och brytpinnar till 25 år gamla bogpropellrar, är för oss ett bevis att företagets totala arrangemang är hög när det gäller kvalité och livslängd på våra produkter, antingen dom är aktuella eller gamla.

När du väljer en Side-Power bogpropellrar, så gör du samma som många andra ledande båtbyggare gör idag världen över. Det finns helt enkelt vissa delar på en båt som man aldrig skall kompromissa, och dessa delar tillverkar vi.

Per sida:
1